Basisveiligheid VCA

Een van de onderdelen van de basisveiligheid VCA cursus is het opleiden van uw medewerkers. Het VCA diploma is verplicht voor werknemers die in risicovolle omgevingen opereren. Waar een werknemer een VCA certificaat nodig heeft om aan de slag te mogen, zal een leidinggevende een stapje verder moeten gaan en over een diploma VOL-VCA moeten beschikken. Deze VCA certificaten zijn 10 jaar geldig.

Werkwijze VCA trainingen

De bevoegde veiligheidsexperts van Kramer werken binnen een strak kwaliteitskader dat is verankerd in het ISO-9002 systeem. In de trainingen komen alle verplichte onderdelen naar voren en zullen stap voor stap worden uitgewerkt. Aansluitend aan de cursus zat het examen worden afgenomen door een erkende VCA exameninstelling.

Hieronder kunt u de onderdelen van de cursus bekijken.

De opleiding Basis-veiligheid kan uit de volgende onderdelen bestaan:

Module 1: Bedrijfsongevallen en veiligheid
Module 2: Wetgeving, voorschriften en werkvergunningen
Module 3: Risico`s op de werkplek en algemene veiligheidsmaatregelen
Module 4: Persoonlijke beschermingsmiddelen
Module 5: Goed gebruik gereedschappen
Module 6: Gevaarlijke stoffen
Module 7: Brand en explosies
Module 8: Risico`s bij lassen
Module 9: Besloten ruimten
Module 10: Veilig werken op hoogte
Module 11: Veilig werken aan de openbare weg
Module 12: Veilligheid bij schoonmaakwerkzaamheden

+ Uit deze modules kan een keuze gemaakt worden die past bij uw bedrijf;
voor VCA zijn 10 modules verplicht.
+ Er zijn oefenvragen en cases in het lesmateriaal opgenomen.
+ Een deelnemer ontvangt het persoonscertificaat Basis-veiligheid als hij voor de verplichte 10 modules voldoende heeft gescoord.
+ Indien nodig kan per module her-examen gedaan worden.