Opleidingen

Opleidingen Basis-veiligheid
De opleiding Basis-veiligheid kan uit de volgende onderdelen bestaan:

Module 1: Bedrijfsongevallen en veiligheid
Module 2: Wetgeving, voorschriften en werkvergunningen
Module 3: Risico`s op de werkplek en algemene veiligheidsmaatregelen
Module 4: Persoonlijke beschermingsmiddelen
Module 5: Goed gebruik gereedschappen
Module 6: Gevaarlijke stoffen
Module 7: Brand en explosies
Module 8: Risico`s bij lassen
Module 9: Besloten ruimten
Module 10: Veilig werken op hoogte
Module 11: Veilig werken aan de openbare weg
Module 12: Veilligheid bij schoonmaakwerkzaamheden

+ Uit deze modules kan een keuze gemaakt worden die past bij uw bedrijf;
voor VCA zijn 10 modules verplicht.
+ Er zijn oefenvragen en cases in het lesmateriaal opgenomen.
+ Een deelnemer ontvangt het persoonscertificaat Basis-veiligheid als hij voor de verplichte 10 modules voldoende heeft gescoord.
+ Indien nodig kan per module her-examen gedaan worden.